श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

आरती
प.  पू.  श्रीरामगुरू  महाराज  यांची  आरती

भाग्याचा  सुदिन  हा  कसा  ग  आला  मजवरती  ।
अनन्यभावे  आम्ही  शरण  रिघूनी  करू  आरती  ॥
जय  भवाब्धीतारक  रामचंद्र  प्रभुमूर्ती  ॥
अनन्यभावे  आम्ही  शरण  रिघूनी  करू  आरती  ॥  धृ  ॥
मनी  भाव  उपजला  पूजा  करू  या  प्रभूची  ।
ही  परिमल  सुमने  आणविली  भूवरची  ।
भू  सारवूनी  वरी  शोभा  रांगोळयांची  ।
चकचकाट  केला  दाटी  इथे  समयांची  ।
ही  सुवर्णझारी  भरते  पंचनद्यांची  ।
तबकात  तयारी  केली  सर्व  पूजेची  ।
दही  तूप  मध  साखर  लोटी  भरूनी  दुधाची  । 
ही  शुभ्र  चांदीची  वाटी  भरूनी  उटीची  ।
अडणीवरी  ताटे  ठेवूनी  नैवेद्याची  ।
शोडषोपचारे  पूजा  केली  या  प्रभूची  ॥1॥  धृ  ॥
हरिद्रा  ज्ञाुंच्कू  अर्गजा  बुक्का  गुलाल  ।
अक्षता  शुभ्र  आणि  दुजा  ठेविते  लाल  । 
उदबत्ती  अगरबत्ती  निरांजन  जोडी  ।
पितांबर  मंदिल  शेला  शाल  जोडी  । 
फल  तांबूल  दक्षिणा  प्रदक्षिणा  एकांती
शोडषोपचारे  पूजा  केली  या  प्रभूची॥2॥  धृ  ॥
माणिक  पांचू  आणि  सुवर्ण  मोतियांचा  ।
हा  साज  चढविला  नानापरी  कुसरीचा  । 
दृढ  भक्तिभावे  मनसा  काया  वाचा  ।
इच्छिते  ही  राधा  ठव  प्रभू  चरणांचा  ।
हा  प्रसाद  देवा  असो  तुझा  रे  मजवरती  ।
दे  अखंड  मजला  तव  चरणांची  भक्ति  ।
दे  अखंड  मजला  तव  स्तवनाला  स्फुर्ती 
शोडषोपचारे  पूजा  केली  या  प्रभूची॥3॥  धृ  ॥

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org