श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org
मुख्य पृष्ट श्री रामदत्तगुरु चरित्र आरती नमन अष्टक अनुभव जे जाणति तीर्थयात्रा व अनुभूति कर्दळिबन चित्र दालन पत्र संवाद
Untitled Document

अनुभव  जे  जाणती

मंत्र  मूलंगुरोर्वाक्यं  मोक्षमूलां  गुरुक़ृपा  गुरुगीता

आपल्या  गुरुविषयी  जे  जे  ज्ञान  प्राप्त  होईलए  ज्या  योगे  त्यांच्या  वरील  श्रध्दा  अधिक  बलवती  होईल  ते  ते  सर्व  ज्ञान  प्राप्त  करणे  हे  प्रत्येक  सत्शिष्याचे  परमकर्तव्य  होय.  अशा  कर्तव्याला  सहाय्यभूत  होईल  असे  साहित्य  निर्माण  करणे  हे  तर  शिष्याचे  महत्  कार्यच  ठरते.  तेव्हा  श्री  दत्त  महाराजांच्या  जीवन  कार्याचे  काही  अंशी  अनुभवाचे  संकलन  श्री.  महाराजांच्या  भक्तांसाठी  या  ठिकाणी  देत  आहोत.  त्यांचा  हा  अगाध  महिमा  भक्तांच्या  स्वशब्दातच  मुळ  भावना  लक्षात  घेता  प्रकाशीत  करीत  आहोत. 

''अनुभव  जे  जाणती  ।  सद्गुरुपदीचे  अभिलाषी''

मिलींद  सुधाकर  पांडे 
''ॠणानुबंध''  राऊतवाडी  अकोला

 

 

श्री रामदत्तगुरु चरित्र.....Http://ramdattaguru.org